Giới thiệu khóa học

Excel là phần mềm ứng dụng chuyên nghiệp trong việc tạo và xử lý các dạng bảng tính điện tử, bảng chấm công, bảng lương, bảng điểm, làm kế toán… Một công cụ văn phòng tuyệt vời và không thể thiếu, đặc biệt là với những bạn đang làm việc tại môi trường công sở.

Lợi ích khóa học

Kết thúc khóa học Excel bạn sẻ tự tin lập kế hoạch, sắp xếp công việc hiệu quả góp phần quản lý tối ưu thời gian làm việc. Phân tích, xử lý, định dạng, trình bày số liệu chuyên nghiệp giải quyết những nhu cầu thực tế trong công việc văn phòng.

Đề cương khóa học

Phần 1: Tổng quan Microsoft EXCEL 2010
Bài 1: Giớ thiệu – Khởi động – Cấu trúc một bảng tính Excel (Workbook) 00:00:00
1. Giới thiệu: 2. Khởi động: 3. Cấu trúc một bảng tính – Workbook
Bài 2: Font tiếng việt – Tạo mới một tập tin – Các phép toán cơ bản 00:00:00
1. Định dạng Font tiếng việt mặc định cho Excel: 2. Tạo mới một tập tin bảng tính 3. Các phép toán cơ bản: 4. Qui tắc lập công thức tính:
Bài 3: Định dạng dữ liệu 00:00:00
1. Định dạng số – Number: 2. Canh lề dữ liệu: 3. Đóng khung, tô nền:
Phần 2: Nhóm hàm thống kê dữ liệu - Hàm điều kiện LOGIC
Bài 1: Hàm SUM – Hàm AVERAGE – Hàm MAX – Hàm MIN 00:00:00
Bài 2: Hàm OR – Hàm AND – Hàm NOT – Hàm IF 00:00:00
1. Hàm OR: 2. Hàm AND 2. Hàm NOT: 3. Hàm IF:
Bài 3: Hàm RANK – Hàm ROUND – Địa chỉ tương đối, tuyệt đối – Đặt tên 00:10:00
1. Hàm RANK: 2. Hàm ROUND: 3. Địa chỉ tương đối, địa chỉ tuyệt đối: 4. Đặt tên cho một vùng cell:
Phần 3: Nhóm hàm thống kê theo điều kiện
Hàm COUNT Hàm COUNTA Hàm COUNTIF Hàm SUMIF Định dạng dữ liệu dạng giờ 00:00:00
Phần 4: nhóm hàm dò tìm dữ liệu
Bài 1: Hàm VLOOKUP – Hàm HLOOKUP 00:00:00
Hàm VLOOKUP Hàm HLOOKUP
Bài 2: Hàm MATCH – Hàm INDEX 00:00:00
Phần 5: Nhóm hàm kiểu chuỗi
Bài 1: Hàm Left – Hàm Right – Hàm MID – Hàm LEN- Toán tử ghép chuỗi & 00:00:00
1. Hàm Left: 2. Hàm Right: 3. Hàm MID: 4. Hàm LEN: 5. Toán tử ghép chuỗi dấu &:

Gia sư Lê Minh

Hotline: 0903 102 492
Email:

top
Thiết kế bởi Vải áo dài | Thiết kế Trungtamtinhoc.vn
X