Chào mừng các bạn đang đến với Khóa học Illustrator online

Thời gian khóa học Illustrator online: 12 tháng

Giới thiệu Adobe Illustrator

Adobe Illustrator là một phần mềm thiết kế mẫu, minh họa ứng dụng và phổ biến được áp dụng nhiều và sâu rộng trong công nghệ thiết kế in ấn, tạo mẫu …. Adobe Illustrator có độ chính xác và linh hoạt chuyển cao, được áp dễ dàng từ các mẫu thiết kế từ nhỏ cho đến các dự án lớn độ phức tạp ao ….

Đề cương khóa học

Bài 1: Giới thiệu – Khởi động – Các thao tác cơ bản về Illustrator FREE 00:10:00
Bài 2a: Các dạng hình học cơ bản trong Illustrator – Nhóm công cụ Rectangle (M) 00:11:00
Bài 2b: Các dạng hình học cơ bản trong Illustrator – Nhóm công cụ Line Segmen (W) 00:11:00
Bài 3: Thao tác với đối tượng trong Illustrator 00:00:00
Bài 4: Đường cong (Path) trong Illustrator 00:00:00
Bài 5: Các phép biến đổi hình học trong Illustrator 00:00:00
Bài 6: Màu sắc trong Illustrator 00:00:00
Bài 7: Thao tác với văn bản (Text) trong Illustrator 00:00:00
Bài 8: Các công cụ vẽ trong Illustrator 00:00:00
Bài 9: Filter trong Illustrator 00:00:00
Bài 10: Làm việc hiệu quả hơn với Layer trong Illustrator 00:00:00
Bài 11: In và xuất bản tài liệu trong Illustrator 00:00:00

Gia sư Lê Minh

Hotline: 0903 102 492
Email:

top
Thiết kế bởi Vải áo dài | Thiết kế Trungtamtinhoc.vn
X