Chào mừng các bạn đang đến với Khóa học Photoshop online

Thời gian khóa học Photoshop: 12 tháng

Nội dung chi tiết trong khóa học Photoshop online

  • Cắt lọc hình ảnh
  • Lắp ghép hình ảnh
  • Sử dụng màu tô
  • Sử dụng chế độ mặt nạ
  • Sử dụng cọ (Brush)
  • Sử dụng text và layer styles
  • Hiệu chỉnh hình ảnh (sáng / tối / màu sắc)
  • Phục chế ảnh
  • Áp dụng bộ lọc (filter)
  • Áp dụng chế độ hòa trộn (Mode layer)

Đề cương khóa học

Phần 1: Căn bản - Chỉnh sửa ảnh
Bài 1: Tổng quan về chương trình Photoshop 00:14:00
Bài 2: Vùng Chọn 00:12:00
Bài 3: Layer – Các công cụ Layer 00:05:00
Bài 4: Công cụ Path 00:07:00
Bài 5: Màu sắc – Brush 00:20:00
Bài 6: Layer mask – Quick mask 00:00:00
Bài 7: Text – Layer style 00:00:00
Phần 2: Nâng cao - Phục chế ảnh
Bài 1: Phục chế ảnh trắng đen 00:00:00
Bài 2: Hiệu chỉnh ảnh màu 00:00:00
Bài 3: Kỹ thuật nâng cao hỗ trợ phục chế 00:00:00
Bài 4: Bộ lọc Filter 00:00:00
Bài 5: Thiết kế giao diện web – Slice 00:00:00
Bài 6: 3D trong Photoshop 00:00:00

Gia sư Lê Minh

Hotline: 0903 102 492
Email:

top
Thiết kế bởi Vải áo dài | Thiết kế Trungtamtinhoc.vn
X