Đề cương khóa học

Tổng quan chương trình ôn thi CNTT cơ bản FREE 00:05:00
Phần 1: Phần trắc nghiệm
Câu hỏi và đáp án trắc nghiệm CNTT cơ bản 00:00:00
Phần 2: Phần thực hành
Phần Windows 7 00:00:00
Phần Word 2010 00:00:00
Phần Powerpoint 00:10:00
Phần Excel 2010 00:00:00

Gia sư Lê Minh

Hotline: 0903 102 492
Email:

top
Thiết kế bởi Vải áo dài | Thiết kế Trungtamtinhoc.vn
X