MS002 lớp mới chưa giao

  • Lớp dạy : Lớp 10
  • Môn dạy:
  • Địa chỉ: Đường D4, Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM (Xem bản đồ)
  • Mức lương: 1,400,000/2 HS đồng/tháng
  • Số buổi: 1 Buổi/Tuần
  • Thời gian dạy: T7 Chiều 3h – 4h30
  • Yêu cầu: (Giáo viên Nam)
  • Liên hệ: 090.595.1176